Promjena porta za Remote Desktop

Pokrenite PowerShell > Start > Windows PowerShell, desni klik: Run As Administrator. Kopirajte skriptu:

Get-ItemProperty -Path ‘HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp’ -name “PortNumber”

Kliknite desnim klikom miša i pritisnite Enter. Pojavit će se:

Pod PortNumber pogledajte koji port koristi Vaš operativni za Remote Desktop. Ukoliko je različit od 3389, sve je u redu, ne morate ništa dalje raditi. Ukoliko je broj porta 3389, kopirajte skriptu:

$portvalue = 3399
Set-ItemProperty -Path ‘HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp’ -name “PortNumber” -Value $portvalue
New-NetFirewallRule -DisplayName ‘RDPPORTLatest-TCP-In’ -Profile ‘Public’ -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort $portvalue
New-NetFirewallRule -DisplayName ‘RDPPORTLatest-UDP-In’ -Profile ‘Public’ -Direction Inbound -Action Allow -Protocol UDP -LocalPort $portvalue

Kliknite desnim klikom miša i pritisnite Enter. Skriptom smo promijenili postavke u Firewallu – Inbound Roules – TCP-In, UDP-In.

Za pregled aktivnih veza preko protokola TCP, pokrenite Command Prompt: Start > Windows System > Command Prompt (desnik lik – More – Run as administrator), i unesite netstat -ab:

Pod Local Address možete vidjeti aktivne portove. To je sve.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uključena je moderacija komentara. Potrebno je određeno vrijeme da se pojavi vaš komentar.